Tazkirah Buat Saudara-saudaraku

"Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman"

Hidayah hak Allah


Syeikh Sya’rawi berkata: “Sesungguhnya hisab di dunia kadang-kadang ditakhirkan Allah SWT hingga ke akhirat dan alamat kecil tanda kiamat yang kita sedang menjalaninya dan banyak tanda besar kiamat yang belum berlaku.

“Kadang-kadang akhirat nisbah kepada yang merasa lambat hisab lebih cepat daripada hisab dunia. Perkataan hisab ialah menunjukkan ketenangan orang yang beriman bahawa Allah SWT bersifat Maha Adil sehingga tidak mengabaikan siapa yang kafir dan derhaka dengannya”.

Sebab Nuzul

Al-Alusi berkata: “Ayat ini menjadi khilaf siapa yang berdebat dengan Rasulullah SAW berkenaan agama selepas dikemukakan hujah”.

Mengikut al-Hasan ia kepada Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Abu Muslim berpendapat kepada semua manusia. Muhammad bin Jaafar bin al-Zubair pula berpendapat ia ditujukan kepada Kristian Najran.

Iktibar dan fiqh ayat:

Al-Qurtubi berkata: “Mereka berdebat dengan Nabi SAW dengan menggunakan hujah yang palsu dan silap”.

lIbn al-Jauzi berkata: “Maksud firman Allah SWT dengan Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (Wahai Muhammad), ialah mereka telah berhujah dan memusuhimu.

lMuqatil berkata: Yakni golongan Yahudi. Ibn Jarir berkata: Yakni kristian Najran dalam urusan Isa AS dan yang lain dari keduanya berpendapat iaitu gabungan dari Yahudi dan Kristian.

lAl-Mawardi berkata: “Maksud firman Allah SWT dengan Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (Wahai Muhammad), maka katakanlah: “Aku telah berserah diriku kepada Allah”.

Ada dua pendapat:

Pertama: “Aku berserah diriku dalam mengikhlaskan tauhid kepada-Nya”.

Kedua: “Aku mengikhlaskan qasad dan tujuanku kepada Allah SWT dan ibadat”.

Syeikh Abu Zahrah berkata: “Ayat ini menerangkan berkenaan hujah mereka terhadap Nabi SAW yang tidak ada sebarang asas untuk mematuhi kebenaran sehingga nyata. Ini kerana matlamat mereka tidak mengikut kebenaran dan berhujah dengan kebatilan”.

Al-Maraghi berkata: “Sekiranya mereka mahu menyerah dengan penyerahan yang menjadi jiwa agama itu, maka mereka akan dapat balasan pahala yang besar dan terselamat daripada jurang kesesatan. Ini kerana penyerahan diri mereka dalam bentuk seperti ini menyebabkan mereka akan menerima apa sahaja yang engkau bawa.

“Ini disebabkan orang yang memiliki pergerakan diri, hatinya akan diterangi untuk menuju ke jalan yang benar dan menjadi orang yang paling dekat untuk menerima kebenaran ketika kebenaran itu terserlah dan nyata kepadanya.

“Allah Maha Mengetahui orang yang menutup hati dan pandangannya, sehingga dia menjadi putus asa terhadap petunjuk Tuhannya. Allah SWT pun Maha Mengetahui orang yang dapat diharapkan menerima petunjuk dan taufik selepas menerima dakwah”.

Hamka berkata: “Selain ditilik dan dipandang Tuhan bagaimana cara hambanya menegakkan keyakinannya dan menyampaikan seruannya. Kalau mereka tidak melanjutkan tugas Rasul iaitu bertabligh maka kian gelaplah penerangan agama.

“Oleh yang demikian agama hanya tinggal nama. Akibat dari penyerahan itu tidak lain ialah kepatuhan dan taat mengerjakan yang diperintahkan dan menghentikan yang dilarang. Penyerahan diri ini menjadi bulat kepada yang satu itulah Tauhid. Itulah Islam yang sejati dan mereka yang tidak insaf mereka pun menyerah diri kepada thaghut dan syaitan”.

Muhammad Quraish Shihab berkata: “Perhatikanlah ucapan yang diajarkan ini. Nabi SAW diperintahkan untuk menyebut dirinya terlebih dahulu dan dalam bentuk tunggal, kemudian baru menyebut pengikut-pengikutnya. “Pemisahan itu bukan saja untuk mengisyaratkan bahawa penyerahan wajah Rasul serta keikhlasan beliau lebih sempurna dari pengikut-pengikut beliau dan lebih penting tanggungjawab utama terletak di atas bahu baginda. Janganlah meletakkan tanggungjawab kepada pemimpin bahkan jangan membebani mereka dengan melupakan dirimu sebagai pemimpin. Begitu kesan yang kita perolehi”.

Ayat ini jelas menunjukkan betapa musuh-musuh Islam sentiasa mencabar kebenaran Islam sekalipun dhamir hatinya mengakui tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW.

Mereka yang mendapat hidayah dan mengikut agama Allah SWT adalah golongan yang berbahagia hidup di dunia serta akhirat sebaliknya mereka yang mengingkari akan menemui natijah yang cukup dahsyat pada hari akhirat kelak. Ini kerana Allah SWT pasti melihat segala tindak-tanduk hambanya.

Semoga Allah SWT menjadikan kita di kalangan hamba-hamba-Nya yang sentiasa mentaati Rasul-Nya dan beristiqamah dengan agama yang sebenar.

http://pmr.penerangan.gov.my

Komentar ditutup.