Tazkirah Buat Saudara-saudaraku

"Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman"

Jenazah tahu siapa yang menguruskannya


Saudara-saudaraku…. kita kembali ke alam barzakh…

Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dalam satu hadis, daripada Abu Said Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud ;

” Sesungguhnya mayat tahu siapa yang mandikannya, siapa yang mengkapankannya dan siapa yang memasukkannya ke dalam kubur”.

Ibn Abi Dunya meriwayatkan daripada Umar katanya : “Setiap orang yang mati itu mengetahui apa yang terjadi di kalangan kaum keluarganya setelah kematiannya, dia mengetahui mereka yang memandikannya dan mentalqinkannya dan mereka melihat kepada mereka itu.”

Ibn Abu Dunya juga meriwayatkan daripada Bakar bin Abdullah Al-Muzani , katanya : “Telah sampai berita kepada kami bahawa setiap orang yang mati, maka rohnya berada di tangan malaikat yang mengambil nyawanya. Maka apabila orang memandi dan mengkafankannya , dia melihat apa yang sedang berlaku di kalangan ahli keluarganya. Jika dia diberi kemampuan nescaya ia akan menghalang mereka daripada melakukan perbuatan seperti berteriak dan meratap”.

Dalam riwayat Ibn Abi Dunya lagi daripada Umar Al-Khattab r.a katanya ; “Mana-mana mayat yang diletakkan di atas pengusungan, apabila dijalankan tiga langkah, maka berkata dia(mayat) dengan suara yang dapat didengar oleh sesiapa yang dikehendakki Allah kecuali jin dan manusia.”

Kata mayat itu : ” Wahai sekelian saudara-saudaraku dan orang-orang yang mengusung aku, janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia seperti mana aku tertipu, janganlah kamu dipermainkan oleh masa yang berlalu, seperti mana aku dipermainkan. Aku tinggalkan segala harta untuk waris-warisku sedangkan Tuhan akan mempersoalkan aku serta menghisab aku, sementara kamu pula hanya mengiriku dan kemudiannya meninggalkan aku…”

Wallahu a’lam

Advertisements

Komentar ditutup.